Start Wszystkie

Przetargi

Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego ciągnika rolniczego oraz fabrycznie nowej kosiarki wrzecionowej

„Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego ciągnika rolniczego oraz fabrycznie nowej kosiarki wrzecionowej”

 

Poniżej Link do platformy e-zamówień ze szczegółami ogłoszenia:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-c60c41e3-f327-11ee-ac52-ee29f86ffd4f

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2024-04-05 11:28:53
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2024-04-05 13:29:21
Odsłon: 74
Dziennik zmian

„Wykonanie remontów w obiektach sportowych i basenowych Chrobry Głogów S.A.”

Poniżej Link do platformy e-zamówień ze szczegółami ogłoszenia:

ezamowienia.gov.pl

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2024-03-05 14:00:58
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2024-03-05 15:03:03
Odsłon: 109
Dziennik zmian

Zakup i dostarczenie nawozów do pielęgnacji muraw sportowych.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

  Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i opracowanie programu nawożenia dla muraw sportowych oraz dostarczanie sukcesywne zgodnie z zapotrzebowaniem w przygotowanym programie nawożenia na koszt dostawcy (minimum 4 dostawy). Wycena i dostawa produktów według określonej specyfikacji przez Zamawiającego.

 2. Termin wykonania zamówienia: 

  Od dnia podpisania umowy do 31.12.2024r.

 3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 

  Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie załączonych przez wykonawcę do oferty oświadczeń i dokumentów, z treści których wynikają informacje potwierdzające spełnianie warunków. Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia - nie spełnia.

 

Aktualizacja 16-02-2024r.:

-wybór najkorzystniejszej oferty

Pobierz treść ogłoszenia:

 1. Zaproszenie do złożenia oferty
 2. Zał. nr1 Formularz ofertowy
 3. Zał. nr 2 Oświadczenie
 4. Zał. nr 3 Wzór umowy

 

 

 

Zakup i dostarczenie nawozów do pielęgnacji muraw sportowych.

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2024-02-02 10:15:49
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2024-02-02 11:20:10
Odsłon: 139
Dziennik zmian

„Budowa boiska sportowego o wymiarach 20m x 40m z zadaszeniem łukowym z zewnętrzną podziemną instalacją zasilającą.”

Poniżej Link do platformy e-zamówień ze szczegółami ogłoszenia:

https://ezamowienia.gov.pl/

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2023-10-31 11:45:09
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2023-10-31 12:45:51
Odsłon: 187
Dziennik zmian

Budowa boiska sportowego o wymiarach 20m x 40m z zadaszeniem łukowym z zewnętrzną podziemną instalacją zasilającą.

Poniżej Link do platformy e-zamówień ze szczegółami ogłoszenia: 
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e8efaa28-47d9-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2023-08-31 10:09:30
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2023-08-31 12:11:10
Odsłon: 208
Dziennik zmian

Informacja o ogłoszeniu postępowania

Dot. postępowania "Budowa boiska sportowego o wymiarach 20m x 40m z zadaszeniem łukowym z zewnętrzną podziemną instalacją zasilającą."

Link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4440ed35-0395-11ee-9355-06954b8c6cb9

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2023-06-05 13:01:58
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2023-06-05 15:02:57
Odsłon: 214
Dziennik zmian

„Budowa boisk piłkarskich przy ul. Bolesława Śmiałego w Głogowie.”

Link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-48e7afcb-f887-11ed-9355-06954b8c6cb9

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2023-05-22 11:34:11
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2023-05-22 13:34:25
Odsłon: 249
Dziennik zmian

Remont tarasu hali widowiskowo-sportowej.

Link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f0bfd05f-eff2-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2023-05-11 12:54:51
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2023-05-11 14:55:13
Odsłon: 203
Dziennik zmian

"Budowa boiska sportowego o wymiarach 20m x 40m z zadaszeniem łukowym z zewnętrzną podziemną instalacją zasilającą."

Link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2023-05-11 10:13:43
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2023-05-11 12:15:40
Odsłon: 206
Dziennik zmian

Remont boiska treningowego nr 3 ze sztuczna nawierzchnią.

Przejdź do widoku postępowania na platformie e-Zamówienia

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2023-04-26 12:13:07
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2023-04-26 14:14:21
Odsłon: 248
Dziennik zmian

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia przez Chrobry Głogów S.A. w 2023r.

Zaktualizowane 21.04.2023r.

Załącznik:

-plan zamówień do pobrania

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2023-03-21 13:28:17
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2023-03-21 14:36:34
Odsłon: 233
Dziennik zmian

Zamówienie publiczne

KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI OBIEKTÓW CHROBRY GŁOGÓW S.A.  W GŁOGOWIE PRZY UL. RUDNOWSKIEJ 17 A, 17 B i UL. WITA STWOSZA 1, 1A.  (Pływalnia Chrobry, Zespół Basenów Odkrytych, Hala Sportowa oraz Budynek Zaplecza Piłkarskiego)

Aktualizacja 21.12.2022r.:

-wybór najkorzystniejszej oferty

 

Aktualizacja 9.12.2022r.:

-informacja z otwarcia ofert

-informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

-dodatkowa informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

 

Aktualizacja 6.12.2022r.:

-zapytania o wyjaśnienie treści SWZ

 

Załączniki:

-ogłoszenie

-SWZ

-załączniki do SWZ

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2022-11-30 12:47:29
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2022-11-30 13:50:39
Odsłon: 284
Dziennik zmian

Roboty budowlane „MODERNIZACJA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ W BUDYNKU HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W GŁOGOWIE.”

Aktualizacja 21.09.2022:

 

Aktualizacja 18.08.2022:

 

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Załączniki nr 1-9 do SWZ
 4. Dokumentacja
 5. Przedmiar
Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2022-08-09 11:03:23
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2022-08-09 13:10:39
Odsłon: 351
Dziennik zmian

Przewóz zawodników Chrobrego Głogów S.A.

Dokumenty do pobrania

Aktualizacja 2-09-2022r.:

Aktualizacja 16-08-2022r.:

 

Aktualizacja:

 


 

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załączniki Nr 1-10 do SWZ

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2022-07-29 15:31:54
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2022-07-29 17:34:17
Odsłon: 347
Dziennik zmian

Zamówienie publiczne

KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI OBIEKTÓW CHROBRY GŁOGÓW S.A. W GŁOGOWIE PRZY UL. RUDNOWSKIEJ 17 A, 17 B i UL. WITA STWOSZA 1, 1A.


Aktualizacja 21.12.2021r:

-informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 


 

Aktualizacja 14.12.2021r:

-informacja z otwarcia ofert

-informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

 

 


 

Aktualizacja 08.12.2021r:

-zmiana ogłoszenia w BZP

-zmiana SWZ

 


1. Ogłoszenie

2. SWZ

3. Załączniki 1-12

4. Identyfikator postępowania

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2021-12-03 13:29:43
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2021-12-03 14:43:57
Odsłon: 1891
Dziennik zmian

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Dotyczy ogłoszenia „Usunięcie wad boiska rekreacyjnego ze zbiornikiem retencyjnym w Głogowie”.

Zmiana ogłoszenia

Zmiana SWZ

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2021-11-23 11:06:19
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2021-11-23 12:15:49
Odsłon: 452
Dziennik zmian

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

„Usunięcie wad boiska rekreacyjnego ze zbiornikiem retencyjnym w Głogowie”.

AKTUALIZACJA 13.12.2021 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania


Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Załączniki 1-9 w formacie pdf
 4. Identyfikator postępowania
 5. Przedmiar robót
 6. Dokumentacja
Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2021-11-09 13:23:10
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2021-11-09 14:27:53
Odsłon: 450
Dziennik zmian

Sukcesywne dostawy odzieży sportowej dla Chrobry Głogów S.A

Aktualizacja 7.05.2021 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Pobierz (PDF)

Informacja z otwarcia ofert  (2021-04-23)

Pobierz (PDF)

ZP-1 Informacja (2021-04-23)

Pobierz (PDF)

Wyjaśnienie SWZ (2021-04-20)

Pobierz (PDF)

Wyjaśnienie SWZ (2021-04-16)

pobierz (PDF)

 


 

„Sukcesywne dostawy odzieży sportowej dla Chrobry Głogów S.A”

1. Pobierz treść ogłoszenia

2. SWZ

3. Zał. Nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

4. Zał. Nr 2 Formularz ofertowy

5. Zał. Nr 2a

6. Zał. Nr 3 Oświadczenie wykonawcy

7. Zał. Nr 4 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

8. Zał. Nr 5 Wykaz dostaw

9. Zał. Nr 6 Umowa

10. Zał. Nr 7 Zobowiązanie

11. Zał. Nr 8 Księga znaku

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2021-04-14 11:47:34
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2021-04-14 14:08:05
Odsłon: 522
Dziennik zmian

Budowa instalacji grzewczej boiska

Zamówienie publiczne CHROBRY GŁOGÓW S.A. – wykonanie zadania pn.:

„Budowa instalacji grzewczej boiska przy ul. Wita Stwosza w Głogowie.”

1.Pobierz treść ogłoszenia

2.Pobierz treść SIWZ

 

Aktualizacja 12.02.2021 r.:

1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Aktualizacja 26.01.2021 r.:

1.Informacja z otwarcia ofert

Aktualizacja 21.01.2021 r.:

1. Zmiana ogłoszenia w BZP

2. Zmiana SIWZ

Aktualizacja 18.01.2021 r.:

1. Wyjaśnienie SIWZ

Aktualizacja 15.01.2021 r.:

Zmiana ogłoszenia w BZP

Zmiana SIWZ

Przedmiar Nr 03-02

Przedmiar Nr 04-01


 

Załączniki do SIWZ:

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 3a

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2020-12-30 16:32:43
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2020-12-30 17:42:48
Odsłon: 605
Dziennik zmian

Chrobry Głogów S.A. : PRZEWÓZ ZAWODNIKÓW CHROBREGO GŁOGÓW S.A. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Aktualizacja 18.01.2021: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (format PDF, 364KB)

Aktualizacja 05.01.2021: Informacja z otwarcia ofert (format PDF, 335KB)

Załączniki:

1. SIWZ (format doc, 268KB)

2. Ogłoszenie (format pdf, 262KB)

3. Pozostałe załączniki (format zip, 255KB)

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2020-12-21 13:50:15
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2020-12-21 14:53:16
Odsłon: 558
Dziennik zmian

Więcej artykułów…

Strona 1 z 3

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>

Ta strona używa cookie.

Dla Państwa wygody Serwis www.bip.chrobry-glogow.pl używa plików cookies m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników, i w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty. Ustawienia polityki cookies można zmienić w opcjach przeglądarki.
W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.
Przeczytaj politykę prywatności: LINK

Wyszukiwarka