Start

Biuletyn Informacji Publicznej Chrobry Głogów S.A.

Nazwa Chrobry Głogów S.A.


Adres ul. Rudnowska 17B
67-200 Głogów

Struktura własności

Łączna ilość akcji:

Gmina Miejska posiada – 83 227 równych i niepodzielnych akcji po 500,00 zł każdy

Struktura własności

Gmina Miejska Głogów posiada 83 227 akcji po 500,00 zł każda o łącznej wartości
44 412 500,00. zł tj. 100 %


Majątek Spółki

 

Rzeczowe aktywa trwałe netto Spółki na dzień 31.12.2011r. wynoszą 60 751 045,55 zł

a) prawo wieczystego użytkowania gruntów  3 849 000,00 zł

b) budynki i budowle 54 145 423,24 zł

c) urządzenia techniczne i maszyny 1 860 942,81zł

d) środki transportu 126 176,44 zł

e) inne środki trwałe 682 178,06 zł

f) środki trwałe w budowie 87 325,00 zł

 


 

Przedmiot działalności

1. 41.20.Z – roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

2. 42.1 – roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych

3. 42.2. – roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

4. 42.9. – roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej

5. 43.1 – rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę

6. 43.2 – wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych

7. 43.99.Z – pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

8. 47.11.Z – sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, pozostała, napojów i wyrobów tytoniowych

9. 47.19.Z – sprzedaż żywności, pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

10. 47.5. – sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

11. 47.6 – sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzoną w wyspecjalizowanych sklepach

12. 47.7. – sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

13. 55.10.Z – hotele i podobne obiekty zakwaterowania

14. 55.20.Z – obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

15. 56.10. – restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne

16. 56.2. – przygotowanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa

17. 56.30 – przygotowanie i podawanie napojów

18. 64.99.Z – pozostała finansowa działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

19. 66.19.Z – Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

20. 68.20.Z – wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

21. 73.1. – reklama

22. 74.90.Z – pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

23. 77.21.Z – wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

24. 79.1. – działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki

25. 79.90.B – działalność w zakresie informacji turystycznej

26. 85.51.Z – pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

27. 86.90.A – działalność fizjoterapeutyczna

28. 90.04.Z – działalność o obiektów kulturalnych

29. 93.1 – działalność związana ze sportem

30. 93,29,Z pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

31. 96,04, Z działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

32. 96,09, Z, pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

33. 93,29,Z  pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

34. 96,04, Z działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

35. 96,09, Z, pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2008-08-12 09:26:52
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2011-08-12 10:27:44
Odsłon: 1960
Dziennik zmian

Aktualności

Ta strona używa cookie.

Dla Państwa wygody Serwis www.bip.chrobry-glogow.pl używa plików cookies m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników, i w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty. Ustawienia polityki cookies można zmienić w opcjach przeglądarki.
W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.
Przeczytaj politykę prywatności: LINK

Wyszukiwarka