Start Zapytania ofertowe „REMONONT PRZELEWÓW BASENOWYCH”

„REMONONT PRZELEWÓW BASENOWYCH”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

 

1.Opis przedmiotu zamówienia:

Planowany remont ma na celu naprawę przelewów basenowych basenu brodzika, rekreacyjnego oraz sportowego w krytej pływalni Chrobry, przywrócenie szczelności i zapewnienie im dalszej bezpiecznej eksploatacji. Zakres prac obejmują przedmiary robót oraz opis technologii wykonania prac.

2.Termin wykonania zamówienia:

90 dni od dnia zawarcia umowy.

3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie załączonych przez wykonawcę do oferty oświadczeń i dokumentów, z treści których wynikają informacje potwierdzające spełnianie warunków. Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia - nie spełnia.


Pobierz treść ogłoszenia:

Zał. 1. Zaproszenie do złożenia oferty

Zał. 2 Przedmiar - remont przelewów brodzik

Zał. 3 Przedmiar- remont przelewów basen rekreacyjny

Zał. 4 Przedmiar - remont przelewów basen sportowy

Zał. 5 Oświadczenie

Zał. 6 Formularz ofertowy

Zał. 7 Wzór umowy remont przelewów

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2020-03-24 13:53:43
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2020-03-24 15:01:07
Odsłon: 478
Dziennik zmian

Ta strona używa cookie.

Dla Państwa wygody Serwis www.bip.chrobry-glogow.pl używa plików cookies m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników, i w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty. Ustawienia polityki cookies można zmienić w opcjach przeglądarki.
W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.
Przeczytaj politykę prywatności: LINK

Wyszukiwarka