Remont sanitariatów

CHROBRY GŁOGÓW S.A

Głogów, dn. 14.07. 2014 r.

 

 

 

Zaproszenie do składania ofert

 

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. 2010r., Nr 113, poz.759 ze zm.)  Zarząd CHROBRY GŁOGÓW S.A. zaprasza do złożenia oferty na: ”Remont sanitariatów”. Warunki zamówienia są opisane w specyfikacji, która stanowi załącznik nr 1,3 i 4 do niniejszego zaproszenia.

 

Prezes Zarządu: Janusz Kołtowski

Do pobrania

 

Załącznik nr 1 – specyfikacja zamówienia

Załącznik nr 2 – formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – przedmiar robót szatnia nr 112 i nr 113

Załącznik nr 4-  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Załącznik nr 5 – wzór umowy

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2014-07-15 10:46:47
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2014-07-15 12:56:45
Odsłon: 1055
Dziennik zmian