Rozstrzygnięcie

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przebudowę pomieszczeń budynku – zaplecza zawodników – A3”

Informuję ,że realizacja przedmiotowego zadania została  powierzona Wykonawcy:

Sobota Sp.z.o.o

Ul. Elektryczna 7 A

67-200 Głogów

 

Otrzymana ilość punktów -  100

Uzasadnienie:

W  w/w postępowaniu złożono jedną  ofertę nie podlegającą odrzuceniu.

 

Kryterium oceny ofert stanowi 100% ceny zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ.

Oferta wybranego Wykonawcy uzyskała maksymalną ilość punktów .

 

Prezes Chrobry Głogów S.A.

Zbigniew Leszko

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2012-05-22 12:25:29
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2012-05-22 14:26:17
Odsłon: 1829
Dziennik zmian