OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Ogłoszenie nr 515836-N-2019 z dnia 2019-02-19 r.

Chrobry Głogów S.A. : PRZEWÓZ ZAWODNIKÓW CHROBREGO GŁOGÓW S.A.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Pobierz ogłoszenie w formacie PDF.

Załączniki:

SIWZ - Transport

Załącznik do umowy nr 1 - Karta meczu wyjazdowego

Załącznik do umowy nr 2 - Wykaz - Podwykonawcy

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 3a - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (dot. podmiotów trzecich i podwykonawców)

Załącznik nr 4 - zobowiązania podmiotu udostępniającego swoje zasoby wykonawcy

Załącznik nr 5 - wykaz usług

Załącznik nr 6 - wykaz autobusów

Załącznik nr 7 - wykaz osób

Załącznik nr 8 - projekt umowy

Załącznik nr 9 - wygląd okleiny

Załącznik nr 10 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 11 - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2019-02-19 13:38:13
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2019-02-19 13:46:14
Odsłon: 424
Dziennik zmian