Rozstrzygnięcie: „Budowa budynku zaplecza klubu sportowego (szatnie - łaźnie) wraz z infrastrukturą”

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w konwencji: „Zaprojektuj i wybuduj” zadania pn.:„Budowa budynku zaplecza klubu sportowego (szatnie - łaźnie) wraz z infrastrukturą”

I. Informuję, że zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych jako najkorzystniejszą  w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez  Wykonawcę:

Konsorcjum:

Przedsiębiorstwo Robót i Usług Budowlanych

BUDREM Sp.z.o.o.

Łagoszów Wielki 14A

59-160 Radwanice

Partner:

Autorska Pracownia Projektowa

PROMA-BUD

Adam Mordarski

ul. Wł. Łokietka 9/3

67-200 Głogów

Cena oferty – 959.400,00 zł., brutto - 90 punktów;

Dodatkowa gwarancja – 36 miesięcy – 0 punktów;

Częstotliwość płatności faktur za roboty budowlane –  3 faktury VAT ( w tym 2 faktury VAT częściowe i ostatnia faktura VAT po wykonaniu i odebraniu końcowym robót bez uwag )  -  0 punktów;

Razem: 90 punktów.

Uzasadnienie:

Wybrana oferta jest najkorzystniejsza przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert zawartych w SIWZ.

 

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2016-08-26 07:21:50
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2016-08-26 09:23:29
Odsłon: 860
Dziennik zmian