Start Zapytania ofertowe

zapytania ofertowe

Zaproszenie do złożenia oferty na "Remont toalety męskiej w hali widowiskowo - sportowej."

„REMONT TOALETY MĘSKIEJ W HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

1.Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu toalety ogólnodostępnej męskiej w hali widowiskowo – sportowej w Głogowie przy ul. Wita Stwosza 1. Zakres robót obejmuje Przedmiar robót (załącznik nr 2) oraz  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (załącznik nr 1).

2.Termin wykonania zamówienia:

50 dni od dnia zawarcia umowy.

3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie załączonych przez wykonawcę do oferty oświadczeń i dokumentów, z treści których wynikają informacje potwierdzające spełnianie warunków. Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia - nie spełnia.

 

Aktualizacja 20.09.2021r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF 258KB)

 

Pobierz treść zaproszenia do złożenia oferty w formacje PDF [725KB]

Załączniki:

  1. STWiOR
  2. Przedmiar robót
  3. Oświadczenie
  4. Formularz ofertowy
  5. Wzór umowy - remont toalety
Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2021-09-07 08:50:19
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2021-09-07 11:16:57
Odsłon: 12
Dziennik zmian

Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty na "Zakup i dostawę chemii basenowej"

Pobierz zaproszenie do złożenia oferty w formacie PDF

Załącznik 1 Formularz ofertowy

Załącznik 2 Oświadczenie wykonawcy

Załącznik 3 Wzór umowy

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2020-11-23 10:47:39
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2020-11-23 11:53:29
Odsłon: 104
Dziennik zmian

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Całodobową ochronę i dozór mienia na terenie Spółki Chrobry Głogów S.A. na 2021r.

Zawiadomienie do pobrania w formacie PDF

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2020-11-20 12:47:14
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2020-11-20 13:49:35
Odsłon: 100
Dziennik zmian

Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty na "Całodobową ochronę i dozór mienia na terenie Spółki Chrobry Głogów S.A. na 2021r.

Pobierz zaproszenie do złożenia oferty w formacie PDF

Załącznik 1 - oferta

Załącznik 2 - wzór umowy

Załącznik 3 - oświadczenie

Załącznik 4 - oświadczenie

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2020-11-10 11:00:51
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2020-11-10 12:03:43
Odsłon: 105
Dziennik zmian

Zaproszenie do złożenia oferty

CHROBRY GŁOGÓW S.A., zaprasza do złożenia oferty na:

„Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji inwestycji pn.:

Budowa instalacji grzewczej murawy boiska przy ul. Wita Stwosza w Głogowie.”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

 

1.Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotom zmówienia jest świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji inwestycji pn.:

„Budowa instalacji grzewczej murawy boiska przy ul. Wita Stwosza w Głogowie.”

Zgodnie z wykazem prac i obowiązków znajdujących się w opisie przedmiotu zamówienia załączniku nr 1 oraz przedstawianą umową załącznik nr 5.

 

2.Termin wykonania zamówienia:

Początek IV kwartał 2020r.- zakończenie III kwartał 2021r.

3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie załączonych przez wykonawcę do oferty oświadczeń i dokumentów, z treści których wynikają informacje potwierdzające spełnianie warunków. Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia - nie spełnia.

 

Pobierz treść ogłoszenia:

Zaproszenie do złożenia oferty

Zał.1  Opis przedmiotu zamówienia

Zał.2  Oświadczenie

Zał.3  Formularz ofertowy

Zał.4  Wykaz osób

Zał.5  Wzór umowy

Zał.6   Projekt tom 1z5

Zał.7   Projekt tom 2z5

Zał.8   Projekt tom 3z5

Zał.9   Projekt tom 4z5

Zał.10 Projekt tom 5z5

Zał.11 Pozwolenie na budowę

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2020-11-09 16:51:13
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2020-11-09 17:56:03
Odsłon: 117
Dziennik zmian

Więcej artykułów…

Strona 1 z 3

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>

Ta strona używa cookie.

Dla Państwa wygody Serwis www.bip.chrobry-glogow.pl używa plików cookies m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników, i w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty. Ustawienia polityki cookies można zmienić w opcjach przeglądarki.
W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.
Przeczytaj politykę prywatności: LINK

Wyszukiwarka