Start
Dane Chrobry Głogów S.A.
Wersja z: 2012-07-02 13:31:07. Zapisał: Administrator

Nazwa Chrobry Głogów S.A.


Adres ul. Rudnowska 17B
67-200 Głogów

Struktura własności – Łączna ilość akcji – 71 882  równych i niepodzielnych akcji po 500,00 zł każdy struktura własności Gmina Miejska Głogów posiada 71 882  akcji po 500,00 zł każda o łącznej wartości 35 941 000,00 zł tj. 100 %

Kapitał zakładowy

35 941 000,00 zł

Struktura własności

Łączna ilość akcji – 71 882 równych i niepodzielnych akcji po 500,00 zł każdy.


Przedmiot działalności

1. 41.20.Z  – roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych
i niemieszkalnych
2. 42.1 – roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych
3. 42.2. – roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych
i elektroenergetycznych
4. 42.9. – roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej
i wodnej
5. 43.1 –  rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę
6. 43.2 – wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych
7. 43.99.Z – pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
8. 47.11.Z – sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
z przewagą żywności, pozostała, napojów i wyrobów tytoniowych
9. 47.19.Z –  sprzedaż żywności, pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona
w niewyspecjalizowanych sklepach
10.  47.5. – sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach
11.  47.6 – sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzoną w wyspecjalizowanych sklepach
12.  47.7. – sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach
13.  55.10.Z –  hotele i podobne obiekty zakwaterowania
14.  55.20.Z – obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
15.  56.10. – restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne
16.  56.2.  – przygotowanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering)
i pozostała gastronomiczna działalność usługowa
17.  56.30 – przygotowanie i podawanie napojów
18.  64.99.Z – pozostała finansowa działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
19.  66.19.Z – Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
20. 68.20.Z – wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
21.  73.1. – reklama
22.  74.90.Z – pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
23.  77.21.Z – wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
24.  79.1. – działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki
25.  79.90.B – działalność w zakresie informacji turystycznej
26.  85.51.Z – pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych
i rekreacyjnych
27.  86.90.A – działalność fizjoterapeutyczna
28.   90.04.Z – działalność o obiektów kulturalnych
29.   93.1 – działalność związana ze sportem

93,29,Z  pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

96,04, Z działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

96,09, Z, pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana


Ta strona używa cookie.

Dla Państwa wygody Serwis www.bip.chrobry-glogow.pl używa plików cookies m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników, i w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty. Ustawienia polityki cookies można zmienić w opcjach przeglądarki.
W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.
Przeczytaj politykę prywatności: LINK

Wyszukiwarka